• SK9 動力澎湃系統│9吋&10吋│...

 • AD-1590 10吋無碟通用安卓機

 • AD-1390 10吋無碟通用安卓機

 • AD-1688 8核心 10吋-無碟片通用...

 • AD-1380 10吋無碟片通用型安卓...

 • AD-1370A 10吋無碟片通用型安卓...

 • AD-1371 10吋│無碟片通用型│...

 • AD-1372 10吋無碟片通用型安卓...

 • AD-1268 8核 7吋通用型安卓機(...

 • AD-1251A 7吋 無碟通用機安卓機

 • AD-1252 7吋 無碟通用安卓機

 • AD-1261 7吋通用型安卓機

 • AD-1231A 7吋通用型安卓機

 • AD-1360 10吋通用型安卓機

 • AD-1260 7吋通用型安卓機

 • AD-1211 7吋伸縮式螢幕安卓機

 • AD-9801 7吋通用型安卓機

 • AD-9601 7吋通用型安卓機

 • AD-9590 7吋無碟片通用型安卓機